Oo親親Oo餜凍
超级版主

[2018] [大陆] [剧情] [打包] [BT/网盘下载][大江大河/大江东去][全47集打包][国语中字][MP4/MKV][540P/720P/1080P/2160P][多版]

-->

◎译 名 大江东去

◎片 名 大江大河

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-12-10(中国大陆)

◎BT之家整理 http://www.btbtt.us/

◎集 数 47

◎导 演 孔笙 Sheng Kong / 黄伟 Wai Wong

◎编 剧 袁克平 Keping Yuan / 唐尧 Yao Tang / 阿耐 A Nai

◎主 演 王凯 Kai Wang

   杨烁 Shuo Yang

   董子健 Zijian Dong

   童瑶 Yao Tong

   杨立新 LiXin Yang

   周放 Fang Zhou

   田雷 Lei Tian

   赵达 Da Zhao

   王永泉 Yongquan Wang

   赵阳 Yang Zhao

   王宏 Hong Wang

   施诗 Shi Shi

   练束梅 Shumei Lian

   吴其江 Qijiang Wu
◎简 介  


 宋运辉(王凯饰)天资聪颖,却出身不好,一直倍受歧视,但是他把握住了1978年恢复高考的机会,抓住机遇,勤学苦干,当上了国企的技术人员,一步步晋升,奠定了成功人生的基础,但也在新时代的变革中逐渐迷失。与宋运辉不同的是他的姐夫雷东宝(杨烁饰)。他出身贫寒、属于苗正根红的“大老粗”,行动力十足。在乡村改革的浪潮中带领村民紧跟政策,一直走在时代的前沿。但由于自身文化水平不高,眼界不够开阔,最终绊倒在新事物脚下。如果说宋运辉和雷东宝的经历是国营经济和集体经济的缩影。那么个体户杨巡(董子健饰)无疑就是个体经济的典型代表,在翻滚向前的时代中,他手忙脚乱抓住过商机,也踩踏过陷阱,生意场上几经波折,最终拥有了自己的产业,成为了那个时代个体经济的典型代表。


#1楼
发帖时间:2018-12-10 20:58:35   |   回复数:16
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 720P 国语中字 卫视版 全47

百度网盘 提取码: gi26


BT

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4466612.htm 

1月前 #2楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MKV 540P 每集约320MB 无水印 网络版 转自XSK 全47

百度网盘 密码:5mnv 解压密码:www.xingk.cc

1月前 #3楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约500MB 国语中字 DVD网络剧 无水印 MiniBT 更至06

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4466605.htm 


x264 MP4 1080P 每集约500MB 国语中字 DVD网络剧 无水印 Lieqiwang 全47

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4466616.htm 


x264 MP4 1080P 每集约500MB 国语中字 DVD网络剧 无水印 Mp4Ba 全47

BT下载


25 个附件 售价 大小 下载 时间

大江大河.EP01-EP02.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.28K 7637 次 1月前

大江大河.EP03-EP04.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.64K 5978 次 1月前

大江大河.EP05-EP06.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.53K 5516 次 1月前

大江大河.EP07-EP08.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.06K 5453 次 1月前

大江大河.EP09-EP10.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.91K 5198 次 1月前

大江大河.EP11.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.14K 5278 次 1月前

大江大河.EP12-EP13.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.00K 4900 次 1月前

大江大河.EP14-EP16.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.53K 4228 次 1月前

大江大河.EP17.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 24.16K 4242 次 1月前

大江大河.EP18-EP19.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.61K 5705 次 1月前

大江大河.EP20-EP21.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.76K 5502 次 1月前

大江大河.EP22-EP23.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.69K 5607 次 29天前

大江大河.EP24.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.00K 5877 次 28天前

大江大河.EP25-EP26.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.01K 5684 次 27天前

大江大河.EP27-EP28.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.43K 5327 次 26天前

大江大河.EP29-EP30.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.82K 5859 次 25天前

大江大河.EP31-EP32.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.90K 6126 次 24天前

大江大河.EP33-EP34.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.35K 5600 次 23天前

大江大河.EP35-EP36.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.79K 5740 次 22天前

大江大河.EP37.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.58K 6125 次 21天前

大江大河.EP38-EP39.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.41K 6230 次 20天前

大江大河.EP40-EP41.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.08K 5814 次 18天前

大江大河.EP42-EP43.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.41K 5481 次 17天前

大江大河.EP44-EP45.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.25K 5457 次 16天前

大江大河.EP46-EP47.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.03K 5807 次 15天前

1月前 #4楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约650MB 国语中字 网络剧 无水印 CYW 全47

BT下载


22 个附件 售价 大小 下载 时间

CYW.Like A Flowing River.EP01-02.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 68.57K 7642 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP03-04.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 70.26K 4652 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP05-06.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 70.83K 3570 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP07-08.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 71.11K 3143 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP09-10.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 69.25K 3696 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP11-13.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 89.46K 2853 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP14-15.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 69.78K 3353 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP16-17.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 57.74K 2331 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP18-19.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 53.27K 2716 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP20-21.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 53.37K 3290 次 1月前

CYW.Like A Flowing River.EP22-23.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 54.30K 2891 次 29天前

CYW.Like A Flowing River.EP24-26.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 73.29K 2898 次 27天前

CYW.Like A Flowing River.EP27-28.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 53.88K 3525 次 26天前

CYW.Like A Flowing River.EP29-30.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 54.86K 2429 次 24天前

CYW.Like A Flowing River.EP31-32.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 56.19K 2401 次 23天前

CYW.Like A Flowing River.EP33-34.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 54.53K 2737 次 23天前

CYW.Like A Flowing River.EP35-36.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 56.50K 2762 次 22天前

CYW.Like A Flowing River.EP37-39.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 81.14K 2037 次 18天前

CYW.Like A Flowing River.EP40-41.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 59.04K 2027 次 17天前

CYW.Like A Flowing River.EP42-43.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 58.02K 2520 次 17天前

CYW.Like A Flowing River.EP44-45.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 58.27K 2570 次 16天前

CYW.Like A Flowing River.EP46-47.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@冷汐Yue.torrent 0 金币 58.43K 2212 次 15天前

1月前 #5楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约500MB 国语中字 DVD网络版 无水印 HQC 全47打包

新增2160P 4K版本打包 每集约1.7G

BT下载


23 个附件 售价 大小 下载 时间

Like.a.Flowing.River.EP01-02.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.67K 7284 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP03-04.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.01K 5957 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP05-06.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 12.92K 5306 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP07-08.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.44K 5509 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP09-10.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.29K 5548 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP11-13.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.96K 5061 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP14-15.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 22.45K 5682 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP16-17.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 12.97K 5156 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP18-19.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.99K 4585 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP20-21.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.14K 4424 次 1月前

Like.a.Flowing.River.EP22-23.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.07K 4648 次 29天前

Like.a.Flowing.River.EP24-26.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 15.34K 4585 次 27天前

Like.a.Flowing.River.EP27-28.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.33K 4333 次 26天前

Like.a.Flowing.River.EP29-30.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.71K 4116 次 25天前

Like.a.Flowing.River.EP31-32.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.80K 3143 次 23天前

Like.a.Flowing.River.EP33-34.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.25K 3850 次 23天前

Like.a.Flowing.River.EP35-36.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.69K 3910 次 22天前

Like.a.Flowing.River.EP37-39.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 15.44K 4239 次 20天前

Like.a.Flowing.River.EP40-41.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.98K 3752 次 18天前

Like.a.Flowing.River.EP42-43.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.31K 3623 次 17天前

Like.a.Flowing.River.EP44-45.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.15K 3675 次 16天前

Like.a.Flowing.River.EP46-47.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.93K 4088 次 15天前

Like.a.Flowing.River.EP01-47.2018.2160p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 413.67K 6826 次 14天前

1月前 #6楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主
备用
1月前 #7楼
johnni
武林高手
DVD网络剧和卫视版之间有区别吗?
1月前 #8楼
笼中
武林高手
优酷版是不是删减了?
27天前 #9楼
frank
小有名气
谢谢
25天前 #10楼
flamyknight
无名小卒
之前菜牙网的解压密码是多少啊。下载了还没解压呢
23天前 #11楼
金枪西门庆
一派掌门
感谢楼主分享,支持。
19天前 #12楼
张小虎1986
武林高手
谢谢楼主高清分享大江大河
19天前 #13楼
河妖
江湖小虾
感谢楼主分享,支持
18天前 #14楼
sea7son
一派掌门
好剧,挺有意思的
18天前 #15楼
guoke11112
武林高手
4K版,是卫视放的那个清晰度的版本么
14天前 #16楼
LAMKIMBO
武林高手
謝謝分享,至愛4K
3天前 #17楼
游客组