Oo親親Oo餜凍
超级版主

[2018] [大陆] [剧情] [全集] [BT/网盘下载][那座城这家人/平安扣][全40/44集][国语中字][MP4/MKV][540P/720P/1080P][多版]

-->

◎译 名 The City of the Family / 平安扣

◎片 名 那座城这家人

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情 / 家庭

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-12-02(中国大陆)

◎BT之家整理 http://www.btbtt.us/

◎集 数 44

◎片 长 45分钟

◎导 演 邵警辉 Jinghui Shao

◎编 剧 陶陶 Tao Tao / 李焱 Yan Li

◎主 演 马元 Yuan Ma

   童蕾 Lei Tong

   萨日娜 Rina Sa

   李建义 Jianyi Li

   吴迪 Di Wu

   张雅蓓 Shanqi Zhang

   王妍之 Yanzhi Wang

   孔宋今 Songjin Kong

   周显欣 Xianxin Zhou

   彭士腾 Shiteng Peng

   王姬 Ji Wang

   王菁华 Jinghua Wang

   逯长恩 Chang'en Lu

   战卫华 Weihua Zhan
◎简 介  


 1976年,一场7.8级地震,把王大鸣、林智燕小两口,双双埋在矿医院。六天七夜后,王大鸣获救,醒来得知:身怀六甲的妻子没了,老爸没了。左邻右舍,家家戴孝。在震后忘我工作的日子里,陶瓷厂女工杨艾闯进王大鸣的生活。杨艾父母双亡,大姐全家殁于地震,只撇下个震成了哑巴的小儿子。王大鸣和杨艾做了半路夫妻。王家和林家,已搭伙过成一家子。除了老妈冯兰芝、老丈人林兆瑞、小舅子林智诚、小妹王卫东,刚收养的隔壁刘家俩半大小子,现今又添三个新成员——杨艾两姊妹和小哑巴孙磊。九口人,六个姓,非血缘组合一家子,经过地震、非典、情感纠结及癌症折磨,在改革开放时代变迁中,挣脱震后困厄,最终重建幸福家园。版本汇总贴  陆续添加

#1楼
发帖时间:2018-12-03 00:51:33   |   回复数:6
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 720P 国语中字 卫视版 全40

百度网盘 提取码: 3six


BT

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4464761.htm 

7月前 #2楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MKV 540P 每集约350MB 无水印 网络版 转自XSK 全44

百度网盘 密码:3xbm 解压密码:www.xingk.cc

7月前 #3楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约900MB 国语中字 DVD网络版 无水印 Lieqiwang 全44

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4464819.htm 


x264 MP4 1080P 每集约800MB 国语中字 DVD网络版 无水印 MiniBT 更至19

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4464824.htm 


x264 MP4 1080P 每集约900MB 国语中字 DVD网络版 无水印 Mp4Ba 全44

BT下载


21 个附件 售价 大小 下载 时间

那座城这家人.DVD.EP01-EP02.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.54K 1817 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP03-EP04.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.18K 1232 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP05-EP06.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.78K 1267 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP07-EP08.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.70K 1190 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP09-EP11.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 17.23K 1106 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP12.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.82K 1050 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP13-EP15.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.12K 1022 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP16-EP17.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.96K 980 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP18-EP19.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.10K 1092 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP20-EP22.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.12K 994 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP23-EP24.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.98K 1043 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP25.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.21K 1036 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP26.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.50K 1029 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP27-EP28.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.94K 924 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP29-EP30.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.18K 819 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP31-EP33.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.34K 959 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP34-EP35.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.10K 924 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP36-EP37.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.53K 938 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP38.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.55K 847 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP39-EP41.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.55K 819 次 7月前

那座城这家人.DVD.EP42-EP44.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.45K 987 次 7月前

7月前 #4楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约900MB 国语中字 DVD网络版 无水印 HQC 全44

BT下载


18 个附件 售价 大小 下载 时间

The.City.of.the.Family.EP01-02.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.88K 1463 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP03-04.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.53K 1281 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP05-06.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.13K 1421 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP07-08.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.05K 1239 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP09-11.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 15.51K 1232 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP12-15.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.05K 1120 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP16-17.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.33K 1078 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP18-19.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.45K 1155 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP20-22.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.40K 1099 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP23-24.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.25K 959 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP25-26.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.31K 1008 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP27-28.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.29K 1001 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP29-30.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.54K 1176 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP31-33.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.62K 1106 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP34-35.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.45K 1001 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP36-37.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.88K 1099 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP38-41.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 16.90K 931 次 7月前

The.City.of.the.Family.EP42-44.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.25K 1008 次 7月前

7月前 #5楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x265 MP4 1080P 每集约600MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 全44

链接:https://pan.baidu.com/s/18MjTfSku9yFNuLuSn1coMQ 密码:cwav

7月前 #6楼
9r9r9r9r9r9r
武林盟主
马元中国最牛的演员
7月前 #7楼
游客组