BT小子005
版主

[2018] [韩国] [爱情] [全集] [BT下载][十二夜][全12集][韩语中字][MP4/MKV][720P][多版]

-->

◎译 名 十二夜

◎片 名 열두밤

◎年 代 2018

◎产 地 韩国

◎类 别 剧情/爱情

◎语 言 韩语

◎上映日期 2018-10-06(韩国)

◎导 演 정헌수

◎主 演 韩胜妍 Seung-yeon Han

   申譞洙 Shin Hyun Soo

   张铉诚 Hyeong-seong Jang

   艺秀晶 Ye Soo-jung

   李艺恩 Lee Ye-eun

   俞俊洪 Yoo Joon-hong

   黃載沅 Hwang Jae-won

   金凡振  Bum-jin Kim

   Yi-kyung Kim

   李健雨 Gun-woo Lee

   黄素熙 So-hee Hwang

   洪镇基 Jin-gi Hong


◎简 介


 讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史,是韩国版“before系列”(before sunrise,before sunset,before midnight),该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。


#1楼
发帖时间:2018-10-06 00:32:55   |   回复数:8
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


13 个附件 售价 大小 下载 时间

[Channel A] 열두밤.E01.181005.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.96K 1785 次 4月前

[Channel A] 열두밤.E01.181012.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.65K 826 次 4月前

[Channel A] 열두밤.E02.181019.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.71K 784 次 3月前

[Channel A] 열두밤.E03.181026.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.85K 644 次 3月前

[Channel A] 열두밤.E04.181102.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.47K 560 次 3月前

[Channel A] 열두밤.E05.181109.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 16.99K 448 次 3月前

[Channel A] 열두밤.E06.181116.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 45.49K 448 次 3月前

[Channel A] 열두밤.E07.181123.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 45.13K 448 次 2月前

[Channel A] 열두밤.E08.181130.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 45.27K 469 次 2月前

[Channel A] 열두밤.E09.181207.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 45.37K 469 次 2月前

[Channel A] 열두밤.E10.181214.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 45.15K 315 次 2月前

[Channel A] 열두밤.E11.181221.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 45.23K 399 次 1月前

[Channel A] 열두밤.E12.181228.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.71K 371 次 1月前

4月前 #2楼
BT小子005
版主
备用
4月前 #3楼
BT小子005
版主

备用


6 个附件 售价 大小 下载 时间

[Channel A] 열두밤.E04.181102.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.76K 287 次 3月前

[Channel A] 열두밤.E05.181109.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.31K 238 次 3月前

[Channel A] 열두밤.E07.181123.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 43.46K 217 次 2月前

[Channel A] 열두밤.E10.181214.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.64K 217 次 2月前

[Channel A] 열두밤.E11.181221.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.70K 203 次 1月前

[Channel A] 열두밤.E12.181228.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.99K 224 次 1月前

4月前 #4楼
BT小子005
版主

韩迷中字


4月前 #5楼
BT小子005
版主
备用
4月前 #6楼
mrhjzhang
小有名气
备用
4月前 #7楼
mrhjzhang
小有名气
备用
4月前 #8楼
fisherfisher911
小有名气

繁简字幕


3 个附件 售价 大小 下载 时间

[Channel A] 열두밤.E01-E04.720p-NEXT.rar 0 金币 145.08K 147 次 1月前

[Channel A] 열두밤.E05-E08.720p-NEXT.rar 0 金币 139.15K 98 次 1月前

[Channel A] 열두밤.E09-E12.720p-NEXT.rar 0 金币 140.58K 77 次 27天前

1月前 #9楼
游客组