Oo親親Oo餜凍
超级版主

[2018] [大陆] [爱情] [打包] [BT/网盘下载][凉生,我们可不可以不忧伤][全70集打包][国语中字][MP4/MKV][540P/720P/1080P][多版]

-->

◎译 名 Cool,wecannotsad

◎片 名 凉生,我们可不可以不忧伤

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情/爱情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-09-17(中国大陆)

◎BT之家整理 http://www.btbtt.us/

◎集 数 70

◎片 长 45分钟

◎导 演 刘俊杰 Chun Chieh Liu

◎主 演 钟汉良 Wallace Chung

   马天宇 Ray Ma

   孙怡 Yi Sun

   于朦胧 Menglong Yu

   孟子义 Ziyi Meng

   鲁诺 Nuo Lu

   张晓晨 Xiaochen Zhang

   王智 Zhi Wang

   王鹤润 Herun Wang

   李梦 Meng Li

   王艺哲 Yizhe Wang

   尼利特龙 Nelly Telong

   黄一琳 Yilin Huang

   徐梵溪 Fanxi Xu

   闫鹿杨 Luyang Yan

   贺峻霖 Junlin He

   程天赐 TianCi Cheng

   芦鑫 Xin Lu


◎简 介


 因为一场矿难,4岁的姜生和6岁的凉生狭路相逢,从此成为了一家人。尽管生活艰苦,姜生(孙怡 饰)和凉生(马天宇 饰)仍相依相偎,对彼此不离不弃,双双考入理想大学。在大学里,姜生邂逅了一生的羁绊程天佑(钟汉良 饰),程天佑一直陪伴着姜生,并渐渐爱上了她。一次意外,凉生失忆,身世之谜得以解开,却也失去了和妹妹的联系。多年后,凉生回国,成了程天佑的表弟。姜生和凉生再次相遇,凉生逐渐找回了记忆与姜生相认。与此同时,程天佑和姜生表明心意,但噩耗降临,凉生又被查出得了绝症,姜生为挽救凉生的生命,割舍对程天佑的爱。程天佑为爱绝望,背城而去。凉生病情逐步好转后,姜生始终放不下对程天佑的爱,历经重重困难,姜生终于领悟到生活的意义和爱情的真谛,勇敢追寻自己的内心,远走法国寻回真爱,收获爱与信仰。


#1楼
发帖时间:2018-09-17 11:48:48   |   回复数:10
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 720P 国语中字 全70

百度网盘 提取码: qx2x 


BT

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4447809.htm 

8月前 #2楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MKV 540P 每集约350MB 无水印 DVD网络版 转自XSK 全70

百度网盘 密码:tef8 解压密码:www.xingk.cc

8月前 #3楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约800MB 国语中字 DVD网络版 无水印 BTxiaba 全70

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4447857.htm 


x264 MP4 1080P 每集约800MB 国语中字 DVD网络版 无水印 HQC 全70打包

BT下载


17 个附件 售价 大小 下载 时间

All.Out.of.Love.EP01-03.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.84K 6909 次 8月前

All.Out.of.Love.EP04-05.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.48K 6139 次 8月前

All.Out.of.Love.EP06-08.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.67K 6223 次 8月前

All.Out.of.Love.EP09-10.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.36K 6640 次 8月前

All.Out.of.Love.EP11-15.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 22.21K 4109 次 7月前

All.Out.of.Love.EP16-18.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.40K 1589 次 7月前

All.Out.of.Love.EP19-31.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 51.55K 2121 次 7月前

All.Out.of.Love.EP32-33.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.32K 1687 次 7月前

All.Out.of.Love.EP34-35.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.67K 2149 次 7月前

All.Out.of.Love.EP36-37.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.93K 1785 次 7月前

All.Out.of.Love.EP38-39.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.75K 1918 次 7月前

All.Out.of.Love.EP40-41.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.77K 2261 次 6月前

All.Out.of.Love.EP42-46.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 23.61K 3423 次 6月前

All.Out.of.Love.EP47-50.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.71K 2720 次 6月前

All.Out.of.Love.EP51-57.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 30.46K 2944 次 6月前

All.Out.of.Love.EP58-61.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.46K 2436 次 6月前

All.Out.of.Love.EP01-70.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 687.16K 4715 次 6月前

8月前 #4楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x265 MP4 1080P 每集约450MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 全70

01-70
链接: https://pan.baidu.com/s/1rYC6faNutX566f2jWITy1g 提取码: 3mx3

BT下载


8月前 #5楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约800MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至50

BT下载


21 个附件 售价 大小 下载 时间

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.Cool.We.Cannot.Sad.DVD.2018.EP01-03.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 101.75K 4732 次 8月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP04-05.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 68.09K 3437 次 8月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP06-08.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 96.57K 3276 次 8月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP09-10.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 65.04K 3549 次 8月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP11.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 70.64K 4179 次 8月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP12-13.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 64.75K 4438 次 8月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP14-15.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 64.36K 3927 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP16-18.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 98.00K 4074 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP19-20.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 66.82K 4050 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP21-22.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 63.05K 3672 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP23-24.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 65.76K 4207 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP25-26.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 69.24K 3605 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP27-28.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 61.64K 3808 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP29.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 60.99K 2730 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP30-31.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 65.80K 3661 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP32-33.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 71.49K 3010 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP35-37.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 97.21K 2324 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP38-39.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 65.24K 2723 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP40-41.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 65.26K 2233 次 7月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP42.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 74.41K 1603 次 6月前

CYW.凉生,我们可不可以不忧伤.All.Out.Of.Love.DVD.2018.EP43-50.1080P.WEB-DL.x264.AAC-无水印.菜牙电影网@kevinchan9527.torrent 0 金币 137.37K 1537 次 6月前

8月前 #6楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约800MB 国语中字 DVD网络版 Mp4Ba 全70

BT下载


18 个附件 售价 大小 下载 时间

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP01-EP24.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.61K 3619 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP25-EP26.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.47K 2513 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP27-EP28.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 24.25K 3388 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP29.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.46K 3276 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP30-EP31.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.03K 2877 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP32-EP33.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 17.06K 2590 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP34-EP35.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.38K 2954 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP36-EP37.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.30K 2317 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP38-EP39.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.98K 2282 次 7月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP40-EP41.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.56K 1932 次 6月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP42.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.78K 2898 次 6月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP47-EP48.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.49K 1652 次 6月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP49-EP54.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.26K 2065 次 6月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP55-EP57.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.45K 1701 次 6月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP58-EP61.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 24.39K 2450 次 6月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP62-EP65.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.32K 3465 次 6月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP66-EP70.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.82K 3213 次 6月前

凉生我们可不可以不忧伤.DVD版.EP43-EP46.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.85K 308 次 4月前

8月前 #7楼
jasonchueh
一派掌门

有發單集2G的資源

8月前 #8楼
jasonchueh
一派掌门
CYW x264 E09-10 網盤離線名稱亂碼 只有1集
7月前 #9楼
papaaikaka
小有名气
1080P 每集约800MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至41 有人发现没有34集吗??
6月前 #10楼
abc1987318
武林高手
感谢版主的分享
5月前 #11楼
游客组