Oo親親Oo餜凍
超级版主

[2018] [大陆] [爱情] [连载] [BT/网盘下载][归去来][全50集打包][国语中字][MP4/MKV][540P/720P/1080P][多版]

-->


◎片 名 归去来

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情/爱情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-05-14(中国大陆)

◎BT之家整理 http://www.btbtt.co 

◎片 长 45分钟

◎导 演 刘江 Jiang Liu

◎主 演 唐嫣 Yan Tang

   罗晋 Jin Luo

   许龄月 Lingyue Xu

   于济玮 Jiwei Yu

   王天辰 Tianchen Wang

   马程程 Chengcheng Ma

   曲栅栅 Shanshan Qu

   高丽雯 Liwen Gao

   张晞临 Xilin Zhang

   史可 Ke Shi

   施京明 Jingming Shi

   张凯丽 Kaili Zhang

   王姬 Ji Wang

   王志文 Zhiwen Wang


◎简 介


 该剧讲述了萧清、书澈、缪莹、宁鸣、成然和绿卡等人因为家庭、理想、爱情等种种原因相聚美国,成为藤校精英后,从象牙塔走向社会,一步步完成蜕变的故事。

 书澈、萧清、缪盈、宁鸣,因为家庭、求知、追爱等种种原因,相聚美国,成为了海外留学生中的藤校精英。书澈和缪盈本是情侣,没想到两人父亲有无法见光的利益往来,为求避嫌而强迫二人分道扬镳。萧清在几人中是个另类,她深为清廉的父亲自豪,并坚持只享受自身的劳动成果。面对身边所有人的质疑,以及母亲车祸带来的生活压力,毫不退缩。她的品格终于赢得了周围人的尊重,以及与书澈爱情。

 书、成两人父亲的犯罪行为最终败露,而萧清却阴错阳差的成了公诉方的关键证人。在爱情和正义之间,萧清艰难做出了正确的选择。在萧清的如山铁证下,书望和成伟终于为他们的违法犯罪行为付出了惨重的代价。经历洗礼的几个年轻人,都收获了成长,对人生、对价值的理解回归了正确的轨道。


#1楼
发帖时间:2018-05-14 20:51:08   |   回复数:14
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 720P 国语中字 卫视版 全50

百度网盘 密码: syxh

BT下载↓

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4425102.htm 

5月前 #2楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MKV 540P 每集约360MB 无水印 网络版 转自XSK 全50

百度网盘 密码:vvet 解压密码:www.xingk.cc 

5月前 #3楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x265 MP4 1080P 每集约500MB 网络剧 无水印 CYW 全50

链接: https://pan.baidu.com/s/1ItkkVPes9GhgSyzwBIs2Iw 密码: 4y2g

BT下载


27 个附件 售价 大小 下载 时间

CYW.归去来.The Way We Were. .EP01.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 45.57K 6727 次 5月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP02-03.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 68.23K 6689 次 5月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP04-05.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 62.80K 6062 次 5月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP06-07.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 63.00K 5978 次 5月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP08-09.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 57.16K 5516 次 5月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP10.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 33.41K 5926 次 5月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP11-12.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 62.09K 4655 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP13-14.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 66.40K 5415 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP15-16.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 65.82K 5205 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP17-18.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 51.23K 5418 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP19-20.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 49.43K 6433 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP21-22.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 62.81K 5520 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP23.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 33.23K 5222 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP24-25.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 63.06K 5724 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP26-27.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 57.19K 5631 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP28-29.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 63.28K 5040 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP30-31.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 61.81K 4417 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP32-33.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 73.03K 4830 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP34-35.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 45.55K 5019 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP36.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 46.22K 4900 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP37-38.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 74.16K 4970 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP39-40.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 82.54K 4575 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP41-42.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 72.93K 4165 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP43-44.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 66.31K 4326 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP45-46.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 58.69K 5138 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP47-48.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 60.21K 4599 次 4月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP49-50.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 44.63K 4459 次 4月前

5月前 #4楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 1080P 每集约550MB 国语中字 DVD网络版 无水印 BTxiaba 全50

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4421627.htm 


MP4 1080P 每集约700MB 网络剧 无水印 CYW 全50

百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1p8Gn8MqYRT0X3Ma51gnVig 密码:idoe

BT下载


24 个附件 售价 大小 下载 时间

CYW.The Way We Were.EP01-03.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 83.68K 6932 次 5月前

CYW.The Way We Were.EP04-05.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 48.49K 5313 次 5月前

CYW.The Way We Were.EP06-07.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 49.10K 4606 次 5月前

CYW.The Way We Were.EP08-09.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 85.34K 4312 次 5月前

CYW.The Way We Were.EP10.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 49.60K 3724 次 5月前

CYW.The Way We Were.EP11-12.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 48.17K 4207 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP13-14.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 51.22K 2219 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP15-16.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 52.00K 3087 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP17-18.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 35.63K 3262 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP21-22.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 50.28K 2688 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP23.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 51.38K 2212 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP24-25.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 50.10K 2230 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP26-27.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 46.06K 2282 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP28-29.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 50.95K 2114 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP30-31.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 48.56K 2107 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP32-36.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 128.07K 2076 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP37-38.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 67.14K 1603 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP39-40.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 52.27K 1715 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP41-42.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 55.67K 1792 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP43-44.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 53.05K 2100 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP45-46.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 47.15K 1652 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP47-48.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 47.88K 1960 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP49.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 57.37K 2219 次 4月前

CYW.The Way We Were.EP50.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 68.29K 2499 次 4月前

5月前 #5楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 1080P 每集约800MB 网络剧 无水印 HQC 全50打包

BT下载


21 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Way.We.Were.EP01-07.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.29K 5404 次 5月前

The.Way.We.Were.EP08-09.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.77K 4725 次 5月前

The.Way.We.Were.EP10-12.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 15.41K 4382 次 4月前

The.Way.We.Were.EP13-14.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.26K 4172 次 4月前

The.Way.We.Were.EP15-16.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.93K 3745 次 4月前

The.Way.We.Were.EP17-18.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.73K 4592 次 4月前

The.Way.We.Were.EP19-20.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.13K 5215 次 4月前

The.Way.We.Were.EP21-22.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.22K 4165 次 4月前

The.Way.We.Were.EP23-25.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 16.33K 4211 次 4月前

The.Way.We.Were.EP26-27.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.00K 3934 次 4月前

The.Way.We.Were.EP28-29.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.95K 3948 次 4月前

The.Way.We.Were.EP30-31.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.59K 3276 次 4月前

The.Way.We.Were.EP32-33.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.79K 3829 次 4月前

The.Way.We.Were.EP34-35.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.51K 3353 次 4月前

The.Way.We.Were.EP36-38.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.53K 3717 次 4月前

The.Way.We.Were.EP39-40.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.20K 3507 次 4月前

The.Way.We.Were.EP41-42.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.28K 3325 次 4月前

The.Way.We.Were.EP43-44.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.43K 3150 次 4月前

The.Way.We.Were.EP45-46.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.77K 3395 次 4月前

The.Way.We.Were.EP47-48.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.52K 2793 次 4月前

The.Way.We.Were.EP01-50.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 210.32K 9427 次 4月前

5月前 #6楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主
g
5月前 #7楼
59788578
武林高手
唐嫣 Yan Tang
   罗晋 Jin Luo
NO NO NO,现实中的一对,剧中还是一对,没看头,有没有
感觉夫妻档,收视肯定不行呀
5月前 #8楼
chenweibin27
武林高手
感谢楼主分享!
4月前 #9楼
uncle
小有名气
Thanks for sharing
4月前 #10楼
sicilyjomi
武林高手
谢谢分享,支持一下啊
4月前 #11楼
yf419610
一代宗师
非常的不错呀
4月前 #12楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主
G
4月前 #13楼
uncle
小有名气
谢谢分享
4月前 #14楼
liyouchai
超凡入圣№
谢谢楼主分享资源
4月前 #15楼
游客组