Oo親親Oo餜凍
超级版主

[2018] [大陆] [爱情] [连载] [BT/网盘下载][归去来][全50集打包][国语中字][MP4/MKV][540P/720P/1080P][多版]

-->


◎片 名 归去来

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情/爱情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-05-14(中国大陆)

◎BT之家整理 http://www.btbtt.co 

◎片 长 45分钟

◎导 演 刘江 Jiang Liu

◎主 演 唐嫣 Yan Tang

   罗晋 Jin Luo

   许龄月 Lingyue Xu

   于济玮 Jiwei Yu

   王天辰 Tianchen Wang

   马程程 Chengcheng Ma

   曲栅栅 Shanshan Qu

   高丽雯 Liwen Gao

   张晞临 Xilin Zhang

   史可 Ke Shi

   施京明 Jingming Shi

   张凯丽 Kaili Zhang

   王姬 Ji Wang

   王志文 Zhiwen Wang


◎简 介


 该剧讲述了萧清、书澈、缪莹、宁鸣、成然和绿卡等人因为家庭、理想、爱情等种种原因相聚美国,成为藤校精英后,从象牙塔走向社会,一步步完成蜕变的故事。

 书澈、萧清、缪盈、宁鸣,因为家庭、求知、追爱等种种原因,相聚美国,成为了海外留学生中的藤校精英。书澈和缪盈本是情侣,没想到两人父亲有无法见光的利益往来,为求避嫌而强迫二人分道扬镳。萧清在几人中是个另类,她深为清廉的父亲自豪,并坚持只享受自身的劳动成果。面对身边所有人的质疑,以及母亲车祸带来的生活压力,毫不退缩。她的品格终于赢得了周围人的尊重,以及与书澈爱情。

 书、成两人父亲的犯罪行为最终败露,而萧清却阴错阳差的成了公诉方的关键证人。在爱情和正义之间,萧清艰难做出了正确的选择。在萧清的如山铁证下,书望和成伟终于为他们的违法犯罪行为付出了惨重的代价。经历洗礼的几个年轻人,都收获了成长,对人生、对价值的理解回归了正确的轨道。


#1楼
发帖时间:2018-05-14 20:51:08   |   回复数:14
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 720P 国语中字 卫视版 全50

百度网盘 密码: syxh

BT下载↓

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4425102.htm 

3月前 #2楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MKV 540P 每集约360MB 无水印 网络版 转自XSK 全50

百度网盘 密码:vvet 解压密码:www.xingk.cc 

3月前 #3楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x265 MP4 1080P 每集约500MB 网络剧 无水印 CYW 全50

链接: https://pan.baidu.com/s/1ItkkVPes9GhgSyzwBIs2Iw 密码: 4y2g

BT下载


27 个附件 售价 大小 下载 时间

CYW.归去来.The Way We Were. .EP01.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 45.57K 6587 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP02-03.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 68.23K 6514 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP04-05.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 62.80K 5922 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP06-07.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 63.00K 5796 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP08-09.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 57.16K 5348 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP10.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 33.41K 5737 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP11-12.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 62.09K 4438 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP13-14.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 66.40K 5219 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP15-16.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 65.82K 5002 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP17-18.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 51.23K 5243 次 3月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP19-20.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 49.43K 6230 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP21-22.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 62.81K 5359 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP23.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 33.23K 5117 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP24-25.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 63.06K 5591 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP26-27.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 57.19K 5484 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP28-29.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 63.28K 4886 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP30-31.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 61.81K 4326 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP32-33.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 73.03K 4662 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP34-35.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 45.55K 4893 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP36.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 46.22K 4795 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP37-38.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 74.16K 4872 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP39-40.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 82.54K 4421 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP41-42.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 72.93K 4046 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP43-44.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 66.31K 4179 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP45-46.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 58.69K 5005 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP47-48.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 60.21K 4459 次 2月前

CYW.归去来.The Way We Were. .EP49-50.2018.1080p.WEB-DL.x265.Audio.AAC-无水印.菜牙电影网@浅笑.torrent 0 金币 44.63K 4312 次 2月前

3月前 #4楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 1080P 每集约550MB 国语中字 DVD网络版 无水印 BTxiaba 全50

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4421627.htm 


MP4 1080P 每集约700MB 网络剧 无水印 CYW 全50

百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1p8Gn8MqYRT0X3Ma51gnVig 密码:idoe

BT下载


24 个附件 售价 大小 下载 时间

CYW.The Way We Were.EP01-03.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 83.68K 6736 次 3月前

CYW.The Way We Were.EP04-05.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 48.49K 5201 次 3月前

CYW.The Way We Were.EP06-07.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 49.10K 4487 次 3月前

CYW.The Way We Were.EP08-09.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 85.34K 4221 次 3月前

CYW.The Way We Were.EP10.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 49.60K 3647 次 3月前

CYW.The Way We Were.EP11-12.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 48.17K 4095 次 3月前

CYW.The Way We Were.EP13-14.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 51.22K 2114 次 3月前

CYW.The Way We Were.EP15-16.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 52.00K 2982 次 3月前

CYW.The Way We Were.EP17-18.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 35.63K 3150 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP21-22.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 50.28K 2534 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP23.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 51.38K 2107 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP24-25.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 50.10K 2076 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP26-27.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 46.06K 2142 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP28-29.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 50.95K 2030 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP30-31.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 48.56K 2009 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP32-36.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 128.07K 1915 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP37-38.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 67.14K 1484 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP39-40.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 52.27K 1519 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP41-42.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 55.67K 1666 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP43-44.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 53.05K 1981 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP45-46.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 47.15K 1533 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP47-48.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 47.88K 1848 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP49.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 57.37K 2030 次 2月前

CYW.The Way We Were.EP50.2018.1080p.WEB-DL.H264.AAC-无水印.菜牙电影网@双喜哥1993.torrent 0 金币 68.29K 2345 次 2月前

3月前 #5楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 1080P 每集约800MB 网络剧 无水印 HQC 全50打包

BT下载


21 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Way.We.Were.EP01-07.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.29K 5124 次 3月前

The.Way.We.Were.EP08-09.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.77K 4578 次 3月前

The.Way.We.Were.EP10-12.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 15.41K 4242 次 3月前

The.Way.We.Were.EP13-14.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.26K 4018 次 3月前

The.Way.We.Were.EP15-16.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.93K 3661 次 3月前

The.Way.We.Were.EP17-18.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.73K 4487 次 2月前

The.Way.We.Were.EP19-20.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.13K 5047 次 2月前

The.Way.We.Were.EP21-22.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.22K 4018 次 2月前

The.Way.We.Were.EP23-25.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 16.33K 4064 次 2月前

The.Way.We.Were.EP26-27.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.00K 3801 次 2月前

The.Way.We.Were.EP28-29.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.95K 3794 次 2月前

The.Way.We.Were.EP30-31.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.59K 3192 次 2月前

The.Way.We.Were.EP32-33.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.79K 3682 次 2月前

The.Way.We.Were.EP34-35.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.51K 3213 次 2月前

The.Way.We.Were.EP36-38.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.53K 3598 次 2月前

The.Way.We.Were.EP39-40.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.20K 3388 次 2月前

The.Way.We.Were.EP41-42.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.28K 3199 次 2月前

The.Way.We.Were.EP43-44.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.43K 3038 次 2月前

The.Way.We.Were.EP45-46.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.77K 3185 次 2月前

The.Way.We.Were.EP47-48.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.52K 2702 次 2月前

The.Way.We.Were.EP01-50.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 210.32K 8678 次 2月前

3月前 #6楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主
g
3月前 #7楼
59788578
武林高手
唐嫣 Yan Tang
   罗晋 Jin Luo
NO NO NO,现实中的一对,剧中还是一对,没看头,有没有
感觉夫妻档,收视肯定不行呀
3月前 #8楼
chenweibin27
武林高手
感谢楼主分享!
3月前 #9楼
uncle
小有名气
Thanks for sharing
3月前 #10楼
sicilyjomi
武林高手
谢谢分享,支持一下啊
2月前 #11楼
yf419610
一代宗师
非常的不错呀
2月前 #12楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主
G
2月前 #13楼
uncle
小有名气
谢谢分享
2月前 #14楼
liyouchai
超凡入圣№
谢谢楼主分享资源
2月前 #15楼
游客组