BT小子005
版主

[2018] [韩国] [奇幻] [连载] [BT下载][小神的孩子们][全16集打包][韩语中字][MP4/MKV/RMVB][720P/1080P][多版]

-->

[剧 名]:小神的孩子们
[播 送]:韩国OCN
[类 型]:OCN周末剧  
[首 播]:2018年02月24日
[时 间]:每周六,日晚间21点各播放一集 
[导 演]:姜信孝
[编 剧]:韩禹理
[主 演]:姜至奂 金玉彬
[集 数]:16集
[简 介]:讲述了只相信真相-逻辑-数字、智商高达167的天才刑警与拥有能看得见不该看的东西神奇能力的女刑警相遇,共同追踪神秘组织阴谋的故事。
[官 网]:

#1楼
发帖时间:2018-03-04 00:25:10   |   回复数:11
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


16 个附件 售价 大小 下载 时间

[OCN] 작은 신의 아이들.E01.180303.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.41K 1568 次 1月前

[OCN]+작은+신의+아이들.E02.180304.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.71K 1008 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E03.180310.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.43K 945 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E04.180311.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.51K 938 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E05.180317.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.38K 1015 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E06.180318.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.00K 945 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E07.180324.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.51K 1050 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E08.180325.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.79K 959 次 29天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E09.180331.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.09K 1036 次 23天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E10.180401.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.72K 1078 次 22天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E11.180407.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.83K 1183 次 16天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E12.180408.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.75K 1246 次 15天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E13.180414.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.37K 1092 次 9天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E14.180415.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.89K 1134 次 8天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E15.180421.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.89K 1015 次 2天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E16.END.180422.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.17K 1043 次 1天前

1月前 #2楼
BT小子005
版主

NEXT版本-360P无字片源


16 个附件 售价 大小 下载 时间

[OCN] 작은 신의 아이들.E01.180303.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.86K 189 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E02.180304.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.35K 154 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E03.180310.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.92K 77 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E04.180311.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.94K 98 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E05.180317.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.06K 77 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E06.180318.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.80K 126 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E07.180324.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.07K 77 次 29天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E08.180325.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.99K 91 次 29天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E09.180331.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.79K 378 次 23天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E10.180401.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.22K 336 次 22天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E11.180407.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.56K 364 次 16天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E12.180408.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.39K 364 次 15天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E13.180414.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.86K 371 次 9天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E14.180415.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.59K 378 次 7天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E15.180421.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.57K 350 次 1天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E16.END.180422.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.96K 392 次 1天前

1月前 #3楼
BT小子005
版主

NEXT版本-1080P无字片源


17 个附件 售价 大小 下载 时间

[OCN] 작은 신의 아이들.E01.180303.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 207.55K 994 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E02.180304.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 197.63K 833 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E03.180310.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 207.82K 693 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E04.180311.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 208.78K 896 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E05.180317.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 192.89K 679 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E06.180318.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 187.44K 679 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E07.180324.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 181.10K 707 次 29天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E08.180325.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 186.03K 651 次 28天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E09.180331.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 185.06K 938 次 22天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E10.180401.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 180.82K 833 次 21天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E11.180407.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 183.89K 826 次 15天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E12.180408.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 196.99K 672 次 14天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E13.180414.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 205.80K 756 次 8天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E14.180415.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.59K 364 次 8天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E14.180415.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 184.79K 777 次 7天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E15.180421.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 184.98K 651 次 1天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E16.END.180422.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 189.01K 532 次 18小时前

1月前 #4楼
BT小子005
版主

凤凰天使中字


16 个附件 售价 大小 下载 时间

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第001集].torrent 0 金币 76.18K 11372 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第002集 第001集修正版].torrent 0 金币 74.56K 13195 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第003集].torrent 0 金币 75.82K 12291 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第004集].torrent 0 金币 76.14K 11747 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第005集].torrent 0 金币 71.40K 10364 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第006集 第005集修正版].torrent 0 金币 70.81K 12229 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第007集].torrent 0 金币 68.33K 11158 次 29天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第008集].torrent 0 金币 69.41K 11015 次 28天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第009集].torrent 0 金币 68.98K 9632 次 22天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第010集].torrent 0 金币 68.37K 9514 次 21天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第011集].torrent 0 金币 68.41K 10476 次 15天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第012集].torrent 0 金币 72.44K 6321 次 8天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第013集].torrent 0 金币 72.44K 8806 次 8天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第013 014集].torrent 0 金币 72.73K 8026 次 7天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第015集].torrent 0 金币 68.73K 5915 次 1天前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][小神的孩子们][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第016集大结局].torrent 0 金币 70.48K 5114 次 14小时前

1月前 #5楼
BT小子005
版主

韩迷中字


16 个附件 售价 大小 下载 时间

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第01集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 40.66K 8985 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第02集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 36.35K 6013 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第03集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 39.41K 4803 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第04集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 39.37K 6853 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第05集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 39.78K 5653 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第06集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.45K 5768 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第07集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.45K 5159 次 29天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第08集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 31.29K 4456 次 28天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第09集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.20K 5513 次 22天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第10集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 35.35K 5250 次 21天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第11集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 36.67K 4711 次 15天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第12集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.73K 6556 次 14天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第13集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 39.18K 5667 次 8天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第14集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.37K 5012 次 7天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第15集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.33K 4039 次 1天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][小神的孩子们][第16集大结局][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 38.73K 3234 次 18小时前

1月前 #6楼
BT小子005
版主

备用


17 个附件 售价 大小 下载 时间

[OCN] 작은 신의 아이들.E01.180303.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 10.41K 560 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E02.180304.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 18.52K 329 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E03.180310.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 21.29K 385 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E04.180311.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 11.56K 357 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E05.180317.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 20.02K 371 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E06.180318.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 17.10K 357 次 1月前

[OCN] 작은 신의 아이들.E07.180324.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 16.98K 273 次 29天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E08.180325.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 16.57K 343 次 29天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E09.180331.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 17.39K 490 次 23天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E10.180401.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 17.94K 490 次 21天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E11.180407.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 19.30K 553 次 16天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E12.180408.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 18.75K 371 次 14天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E13.180414.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 10.34K 532 次 8天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E14.180415.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 17.74K 525 次 8天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E15.180421.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 16.82K 560 次 2天前

[OCN] 작은 신의 아이들.E16.END.180422.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 10.30K 392 次 18小时前

[OCN] 작은 신의 아이들.E01-E16.END.HDTV.x264.AAC.1080p-Once.mkv.torrent 0 金币 75.47K 357 次 18小时前

1月前 #7楼
BT小子005
版主
备用
1月前 #8楼
BT小子005
版主
备用
1月前 #9楼
diyywc
武林高手
love金玉彬
1月前 #10楼
客家话
江湖小虾
看了一集,还不错,蛮有意思
1月前 #11楼
ulix
武林高手
谢谢分享。。
28天前 #12楼
游客组