BT小子005
版主

[2017] [韩国] [喜剧] [连载] [BT下载][在你背上扣球][全50集][韩语中字][MP4][360P/720P][多版]

-->


[剧 名]: 在你背上扣球/너의 등짝에 스매싱
[播 送]: 韩国TV朝鲜 
[类 型]:TV朝鲜情景剧剧  
[首 播]: 2017年12月04日
[时 间]: 每周一至四晚间7点20各播放一集
[接 档]: 
[导 演]: 金正植
[编 剧]: 李英哲(最佳的一击、High Kick短腿的反击、穿透屋顶的High Kick、致美丽的你)
[演 员]: 朴英奎 朴海美 权伍中 黄雨瑟惠 严贤京 张度妍
[集 数]: 50集
[简 介]: 该剧讲述了作为80万名自营商中的一名自创业者,每年都站在停业边缘上的没落家长不断创业再挑战的故事。
[官 网]: http://broadcast.tvchosun.com/broadcast/program/1/C201700170.cstv


#1楼
发帖时间:2017-12-04 21:30:16   |   回复数:5
BT小子005
版主

NEXT版本-360P无字片源


52 个附件 售价 大小 下载 时间

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E01.171204.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.26K 1323 次 2017-12-4

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E02.171205.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.75K 868 次 2017-12-5

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E03.171206.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.95K 798 次 2017-12-6

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E04.171207.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.96K 840 次 2017-12-7

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E05.171211.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.63K 693 次 2017-12-11

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E06.171212.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.85K 826 次 2017-12-12

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E07.171213.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.73K 728 次 2017-12-13

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E08.171214.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.29K 812 次 2017-12-14

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E09.171218.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.03K 777 次 2017-12-18

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E10.171219.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.57K 812 次 2017-12-19

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E11.171220.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.28K 833 次 2017-12-20

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E12.171221.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.59K 721 次 2017-12-21

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E13.171225.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.24K 784 次 2017-12-25

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E14.171226.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.24K 707 次 2017-12-26

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E15.171227.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.73K 700 次 2017-12-27

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E16.171228.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.20K 735 次 2017-12-28

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E17.180101.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.04K 686 次 2018-1-1

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E17.180102.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.30K 763 次 2018-1-2

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E18.180103.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.26K 770 次 2018-1-3

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E19.180104.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.24K 721 次 2018-1-4

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E20.180108.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.49K 679 次 2018-1-8

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E21.180109.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.73K 651 次 2018-1-9

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E22.180110.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.97K 686 次 2018-1-10

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E23.180111.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.11K 679 次 2018-1-11

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E24.180115.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.93K 658 次 2018-1-15

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E25.180116.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.76K 742 次 2018-1-16

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E26.180117.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.54K 693 次 2018-1-17

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E27.180118.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.54K 707 次 2018-1-18

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E28.180122.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.78K 672 次 2018-1-23

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E29.180123.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.01K 707 次 2018-1-23

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E30.180124.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.27K 665 次 2018-1-24

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E31.180125.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.70K 714 次 2018-1-25

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E32.180129.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.86K 679 次 2018-1-29

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E33.180130.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.97K 742 次 2018-1-30

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E34.180131.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.04K 728 次 2018-1-31

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E35.180201.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.27K 707 次 2018-2-1

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E36.180205.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.89K 679 次 2018-2-5

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E37.180206.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.29K 714 次 2018-2-6

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E38.180207.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.03K 735 次 2018-2-7

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E39.180208.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.82K 728 次 2018-2-8

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E40.180212.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.52K 756 次 2018-2-12

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E41.180213.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.50K 665 次 2018-2-13

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E42.180214.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.19K 749 次 2018-2-14

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E42.180219.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.46K 714 次 12月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E43.180220.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.09K 777 次 12月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E44.180221.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.65K 651 次 12月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E45.180222.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.27K 728 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E46.180226.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.54K 714 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E47.180227.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.99K 721 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E48.180228.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.05K 721 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E49.180301.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.32K 756 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E50.END.180301.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.35K 826 次 11月前

2017-12-4 #2楼
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


52 个附件 售价 大小 下载 时间

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E01.171204.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 27.92K 1113 次 2017-12-7

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E02.171205.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 26.61K 952 次 2017-12-7

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E03.171206.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.98K 896 次 2017-12-7

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E04.171207.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.22K 868 次 2017-12-8

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E05.171211.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.71K 882 次 2017-12-12

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E07.171213.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.39K 931 次 2017-12-13

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E06.171212.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.12K 847 次 2017-12-17

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E08.171214.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 29.22K 868 次 2017-12-17

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E09.171218.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.08K 833 次 2017-12-19

[TV조선]_너의_등짝에_스매싱.E10.171219.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 28.72K 875 次 2017-12-20

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E11.171220.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 25.97K 868 次 2017-12-21

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E12.171221.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.82K 798 次 2017-12-22

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E13.171225.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 25.91K 833 次 2017-12-26

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E14.171226.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.42K 798 次 2017-12-27

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E15.171227.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.78K 784 次 2017-12-28

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E16.171228.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.29K 847 次 2017-12-29

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E17.180101.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.33K 819 次 2018-1-1

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E17.180102.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.70K 756 次 2018-1-2

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E18.180103.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.68K 763 次 2018-1-3

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E19.180104.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.64K 742 次 2018-1-4

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E20.180108.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.93K 714 次 2018-1-8

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E21.180109.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.23K 721 次 2018-1-9

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E22.180110.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.15K 819 次 2018-1-10

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E23.180111.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.53K 791 次 2018-1-11

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E24.180115.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.19K 728 次 2018-1-15

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E25.180116.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.33K 763 次 2018-1-16

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E26.180117.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.52K 728 次 2018-1-17

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E27.180118.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.17K 763 次 2018-1-18

너의 등짝에 스매싱.E28.180122.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.34K 728 次 2018-1-23

너의 등짝에 스매싱.E29.180123.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.85K 784 次 2018-1-23

너의 등짝에 스매싱.E30.180124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.36K 749 次 2018-1-24

너의 등짝에 스매싱.E31.180125.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.60K 784 次 2018-1-25

너의 등짝에 스매싱.E32.180129.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.07K 749 次 2018-1-29

너의 등짝에 스매싱.E33.180130.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.14K 770 次 2018-1-30

너의 등짝에 스매싱.E34.180131.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.18K 763 次 2018-1-31

너의 등짝에 스매싱.E35.180201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.93K 833 次 2018-2-1

너의 등짝에 스매싱.E36.180205.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.40K 728 次 2018-2-5

너의 등짝에 스매싱.E37.180206.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.97K 777 次 2018-2-6

너의 등짝에 스매싱.E38.180207.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.85K 784 次 2018-2-7

너의 등짝에 스매싱.E39.180208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.68K 861 次 2018-2-8

너의 등짝에 스매싱.E40.180212.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.13K 798 次 2018-2-12

너의 등짝에 스매싱.E41.180213.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.14K 728 次 2018-2-13

너의 등짝에 스매싱.E42.180214.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.55K 791 次 2018-2-14

너의 등짝에 스매싱.E42.180219.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.77K 784 次 12月前

너의 등짝에 스매싱.E43.180220.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.20K 798 次 12月前

너의 등짝에 스매싱.E44.180221.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.94K 742 次 12月前

너의 등짝에 스매싱.E45.180222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.30K 784 次 11月前

너의 등짝에 스매싱.E46.180226.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.87K 756 次 11月前

너의 등짝에 스매싱.E47.180227.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.81K 749 次 11月前

너의 등짝에 스매싱.E48.180228.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.18K 798 次 11月前

너의 등짝에 스매싱.E49.180301.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.90K 882 次 11月前

너의 등짝에 스매싱.E50.180301.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.69K 854 次 11月前

2017-12-4 #3楼
BT小子005
版主

韩迷中字


47 个附件 售价 大小 下载 时间

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第01集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.46K 1687 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第02集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.93K 1183 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第03集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.95K 1155 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第04集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.29K 1120 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第05集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.76K 1134 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第06集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.40K 924 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第07集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.19K 861 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第08集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.52K 896 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第09集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.07K 882 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第10集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 27.22K 812 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第11集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.31K 784 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第12集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 27.17K 861 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第13集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.12K 861 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第14集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.84K 875 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第15集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.68K 896 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第16集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.96K 756 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第17集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 28.41K 735 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第18集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.14K 784 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第19集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.10K 868 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第20集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.88K 882 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第21集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 30.46K 994 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第22集][韩语中字][720p][修正版].mp4.torrent 0 金币 27.08K 791 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第23集][韩语中字][720p][修正版].mp4.torrent 0 金币 29.45K 770 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第24集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.67K 784 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第25集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 30.91K 903 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第26集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 27.71K 917 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第17集][韩语中字][720p][补发].mp4.torrent 0 金币 30.42K 518 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第27集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 28.57K 833 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第28集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 28.06K 721 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第29集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 29.08K 805 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第30集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.10K 560 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第31集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.43K 546 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第32集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.09K 455 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第33集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.48K 497 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第34集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 22.76K 497 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第35集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.24K 476 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第36集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.13K 532 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第37集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.06K 532 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第38集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.07K 504 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第39集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.34K 567 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第40集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.97K 553 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第41集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.42K 546 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第42集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.54K 581 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第43集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.95K 497 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第44集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.85K 504 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第45集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 21.46K 441 次 19天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第46集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 21.77K 476 次 19天前

2017-12-4 #4楼
阿拉看
小有名气
中字呢~呜呜~
2017-12-11 #5楼
游客组